SGCขอนแก่น

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 15 มกราคม 2563 รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 15 มกราคม 2563
รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ

1.กลุ่มงานพืชผักตลอดปี ( เกษตรปราณีต ) วันที่ 5-14 มกราคม 2563
รับผลผลิตเกษตรกร ส่งตลาดชุมชน จำนวน 13 ราย พืชผัก 22 ชนิด
นำหนักรวมกก. 1,262.60 กก. เป็นเงิน 13,585 บาท  
1.ถั่วสีม่วง จำนวน 8.8 กก. เป็นเงิน 160 บาท
2.พริกแดง จำนวน 4 กก. เป็นเงิน 170 บาท
3.ฟักทองอ่อน จำนวน 4.7 กก. เป็นเงิน 47 บาท
4.ผักชีลาว จำนวน 10 กก. เป็นเงิน 300 บาท
5.หัวใช้เท้า จำนวน 10 กก. เป็นเงิน 100 บาท
6.ถั่วฟักยาว จำนวน 16 กก. เป็นเงิน 390 บาท
7.มะระจีน จำนวน 32.5 กก. เป็นเงิน 650 บาท
8.คะน้า จำนวน 17.5 กก. เป็นเงิน 141 บาท
9.มะเขือม่วง จำนวน 14 กก. เป็นเงิน 79 บาท
10สระแน่ จำนวน 21 กก. เป็นเงิน 730 บาท
11.มะเขือลาย จำนวน 86.5 กก. เป็นเงิน 552 บาท
12.พริกเขียว จำนวน 18.3 กก. เป็นเงิน 525 บาท
13.ผักชีหอม จำนวน 18.4 กก. เป็นเงิน 443 บาท
14.มะเขือขาว จำนวน 37.8 กก. เป็นเงิน 249 บาท
15.มะเขือเปาะ จำนวน 1.5 กก. เป็นเงิน 15 บาท
16.คื่นฉ่าย จำนวน 100 กก. เป็นเงิน 2,275 บาท
17.ฟักเขียว จำนวน 675 กก. เป็นเงิน 4,294 บาท
18.มะเขือเทศ จำนวน 57.5 กก. เป็นเงิน 928 บาท
19.กุ่ยฉ่าย จำนวน 5.6 กก. เป็นเงิน 112 บาท
20.ผักบุ้งจีน จำนวน 110 กก. เป็นเงิน 1,055 บาท
21.ใบกระเพรา จำนวน 7.5 กก. เป็นเงิน 250 บาท
22.ชีหอม จำนวน 6 กก. เป็นเงิน 120 บาท

2.กลุ่มงานจัดตั้งโรงคัดและบรรจุพืชผัก
– ประชุมร่วมกับคณะทำงาน ตัวแทนส่วนราชการ จำนวนว 22 หน่วยงาน
จัดตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัด และมอบหมายให้ เกษตรจังหวัดเป็นประธานในคณะทำงาน ซึ่งมี หน่วยงาน พัฒนาความยั่งยืนฯ เข้าเป็นคณะทำงานในชุดนี้ด้วย
-วาระการประชุมในครั้งนี้ เพื่อหาข้อสรุป แบบการก่อสร้างที่ถูกต้อง
ตามเกณฑ์ ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และ กรมโยธาธิการและผังเมือง
-กรมโยธารับเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุ่งแบบที่ถูกต้องและมานำเสนอในครั้งต่อไป 
-ในที่ประชุมนัดหารือครั้งต่อไป ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

3.กลุ่มงานอื่นๆ
ประชุมร่วมกับ มูลนิธิฯ เพื่อวางแผน การเตรียมงานประชาคม ในวันที่ 18 มกราคม63 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563
ประชาคมชาวบ้าน(เตรียมการ)
ประชุมกับคณะกรรมการกลุ่มและผู้นำชุมชน เรื่องการประชาคมในวันที่ 18 มกราคม2563 Next step เตรียมงานประชาคมชาวบ้านประจำปี63

รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น ทีมภาคอิสาน1

Comment here