SGCเหนือ 2

โครงการเกษตรยั่งยืน เเม่วากโมเดล (แปลงเกษตรอินทรีย์ บ้านเเม่วาก)

Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วัน อังคาร ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืนภาครัฐลงพื้นที่บ้านเเม่วาก ติดตามการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสมาชิกดังนี้

  • ติดตามการลงกล้าผักใบ (ผักกาดเขียว ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง ผักสลัด) ที่กลุ่มดำเนินการเพาะกล้าไว้ลงในแปลงปลูก
  • ติดตามการดูแลเเละป้องกันโรคเเละเเมลงในแปลง โดยเกษตรกรนั้นได้มีแผนการฉีดพ่นสารชีวภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันโรคเเมลง
  • เน้นย้ำเกษตรกรสมาชิกให้ทำการถอนหญ้าเเละกำจัดวัชพืชให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อลดปัญหาโรคเเมลงที่จะเกิดขึ้นในแปลง

Comment here