SGCเหนือ 2

โครงการเกษตรยั่งยืน เเม่วากโมเดล (ปลูกพืชทางเลือก กาแฟ)

Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วัน อาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืนภาครัฐลงพื้นที่บ้านเเม่วาก
ติดตามการปลูกดูแลรักษาต้นกาแฟ/ไม้พี่เลี้ยง ของเกษตรกรในโครงการตามแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ
โดยลงพื้นที่ติดตามเเปลงเกษตรกร 3ราย
– ลงพื้นที่เเปลงนายเจริญ สิงห์คำ (พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่)
– ลงพื้นที่แปลงนายใจคำ อัตถาวร (พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่)
– ลงพื้นที่แปลงนายถนอม กุออ (พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่)
ซึ่งเกษตรกร 3 รายนั้นได้ดำเนินการปลูกกาแฟตามคำเเนะนำตามเเนวทางของ.สุภพ เทพวงศ์ เเละเจ้าหน้าที่ส่งเสริมเป็นอย่างดี
เเละได้ชี้เเจงเกษตรกรปฎิบัติตามคำเเนะนำจากอ.สุภพ เทพวงศ์
อีก 3 ประเด็นคือ

  1. เน้นย้ำการกำจัดวัชพืช โดยใช้เครื่องตัดหญ้าเพื่อคลุมดินเเละคุมความชื้นในเเปลง
  2. ติดตามการเจริญเติบโตของไม้พี่เลี้ยง (กล้วย) เเละให้รักษาไม้ป่าหรือไม้ท้องถิ่นไว้ เพื่อเป็นไม้ร่มเงาให้กาแฟ
  3. เเนะนำการใช้สารป้องกันโรคเเละเเมลงในแปลงกาแฟ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

Next step
ในสัปดาห์หน้านัดหมายสมาชิกในกลุ่มจัดประชุมประจำเดือน เพื่อให้ความรู้กับเกษตรกรเเละเตรียมความพร้อมในการดูแลกาแฟที่จะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวต่อไป

Comment here