SGCเหนือ 3

ความคืบหน้าแปลงข้าวโพดหลังนา และแนวทางการเตรียมข้อมูลด้านเกษตรเพื่อเตรียมรับเสด็จ 908

โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน
วันที่ 3 ธันวาคม 2562

วันนี้ได้ลงสำรวจแปลงสาธิต ข้าวโพด ซี.พี. 508 3 ไร่ ของนายสุรัตน์ สุจาศิริวงค์ จากการปลูกเมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 รวม 6 วัน พบว่ายังไม่มีการงอกของเมล็ดข้าวโพด จากคำแนะนำของ จนท. CPP เนื่องด้วยสภาพอากาศในพื้นที่มีความเย็นจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของข้าวโพดมีความล่าช้า

ทั้งนี้ได้ร่วมหารือกับคุณณรงค์ อภิชัย ประธานโครงการร้อยใจรักษ์ ถึงการเตรียมสื่อนิทรรศการนำเสนอวันรับเสด็จ ซึ่งได้รับคำแนะนำ และแผนเตรียมการ ข้อสรุปดังนี้

  1. ไม่จัดเป็นบูธแสดงนิทรรศการ แต่จะเป็นป้ายไวนิล ที่ติดไว้รับเสด็จ และสามารถให้ประชาชนได้เรียนรู้ต่อจากนี้
  2. โครงสร้าง รูปแบบ สี ฟร้อนท์ ต้องให้เหมือนกันทุกหน่วยงาน
  3. ช่องพรีเซ้นต์มีความห่างเท่าๆ กัน มีความสอดคล้องกันในเนื้อหา ของแต่ละหน่วยงาน โดยเรียงกันตามนี้ พัฒนาที่ดิน, สนง.เกษตร, CP, สนง.ปศุสัตว์,และสนง.ประมง โดยให้ผู้แทน ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการที่ดี ร่วมยืนเฝ้ารับเสด็จ
  4. คนที่ทำงานจริง และชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์ จะเป็นผู้บรรยายเฝ้ารับเสด็จ
  5. จะมีการตกลงเนื้อหาถวายรายงาน 908 ร่วมกันในวันที่ 10 ธ.ค 2562 เวลา 13.00 น.
  6. กำหนดการรับเสด็จจะแจ้งให้ทราบหลังวันที่ 13 ธ.ค 2562
    เนื่องจาก กรมวัง จะลงพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ เพื่อพิจารณาเส้นทางรับเสด็จในวันที่ 13 ธ.ค 2562

ทีมเหนือ 3 ฝ่ายโครงการพิเศษ

Comment here