SGCเหนือ 2

กิจกรรมด้านสนับสนุนการดำเนินงานภาคีเครือข่าย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

Update : รายงานการปฏิบัติงานฝ่ายฟื้นฟูป่าและปกป้องระบบนิเวศ กลุ่มงานภาคเหนือ 2 (ปิง วัง ยม)

>พื้นที่ปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่<

กิจกรรมด้านสนับสนุนการดำเนินงานภาคีเครือข่าย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วัน พุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูป่าและปกป้องระบบนิเวศ กลุ่มงานภาคเหนือ 2 ร่วมกับคุณสมเกียรติ มีธรรม เลขาธิการมูลนิธิฮักเมืองแจ๋ม และคุณเฉลิมเกียรติ พิทาคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ ร่วมมอบน้ำดื่ม CP จำนวน 600 ขวด เพื่อสนับสนุนโครงการแข่งชันกีฬานักเรียนและเยาวชนอำเภอแม่แจ่ม ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และสมาคมครูแม่แจ่ม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านเนินวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อ

  • เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน สร้างความสามัคคีภายในหมู่คณะและมีคุณภาพร่างกายแข็งแรง
  • เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
  • เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

ในการนี้มีนายจรัญ แสงบุญ นายกสมาคมครูแม่แจ่ม นายอภิวัฒน์ คนใจบุญ เลขานุการ สมาคมครูแม่แจ่ม พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน จากโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นผู้แทนในการรับมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมดังกล่าว./

Comment here