SGC

การส่งมอบรถโรงเรียนบ่อเกลือ : รถ 6 ล้อ HINO, ดีเซล 210 แรงม้า , 40 ที่นั่ง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ทีมงานพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ ร่วมกับฝ่ายยานยนต์ เข้าตรวจรายละเอียดของตัวรถและส่วนต่อประกอบเป็นรถโดยสาร หลังจากที่ได้แจ้งอู่รถ ให้แก้ไขในจุดที่ยังไม่เรียบร้อยโดยละเอียดแล้ว พบว่ามีการแก้ไขปรับแก้งานที่ได้แจ้งไว้ทั้งหมดแล้ว จากนั้นบริษัทชัยรัชการ ได้ทำการส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันรถจอดอยู่ที่ศูนย์รถฮีโน่ ชัยรัชการ (สาขาวิภาวดี) และอยู่ระหว่างการดำเนินการทางบัญชี โดยรถพร้อมนำส่งไปที่โรงเรียนบ่อเกลือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ภายในสัปดาห์หน้า

Comment here