NEWS

คณะกระทรวง พม. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

คณะทำงานกระทรวง พม. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า เป็นโครงการที่รเริ่มดำเนินการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจาดส่วนราชการ อำเภอพนมสารคาม

Comment here