ฝายมีชีวิต

https://www.youtube.com/watch?v=UwuKJ66tA08 หลายคนสงสัย ‘‘ฝาย’’ คืออะไร? เรามีคำตอบ ชวนทุกคนไปออกแรงสร้างฝาย และมาเรียนรู้การอยู่กับสายน้ำอย่างร

Read More

ชาแชร์สุข

https://www.youtube.com/watch?v=hjXgOMVxDDQ&t=11s ชวนจิบชาแล้วพาไปเช็กอินที่โครงการภูฟ้าพัฒนา จ.น่าน🌿รู้จักวิถีการฟื้นคืนผืนป่า จากการปลูกชา

Read More