กำหนดพื้นที่เพื่อวางแผนพบเกษตรกรที่สนใจปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์

โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ทีมเหนือ 3 ร่วมหารือกับ จนท.รจร. และ อสพ. เพื่อเลือกพื้นที่เป้าหมายการปลูกพืชหลังนาท

Read More

Update งานโรงแปรรูป 14/11/62

-วันนี้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างโรงแปรรูปได้เข้ามาทำการแก้ไขป้ายด้านหน้าโรงแปรรูป -จ้างชาวบ้านให้มาช่วยขุดหลุมที่จะทำการปลูกกาแฟในแปลงสาธิตจำนวน 208 หลุม

Read More

update งานสบขุ่น เรื่องการเตรียมพื้นที่รับแขก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ลงติดตามแปลงเกษตรกร นายสามารถ ไชยวงค์ เตียมพื้นที่รอต้อนรับผู้เยี้ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้ ที่นั่งบนกระท้อม ทำเสร็จแล้วต้นไ

Read More

รวมพลังซีพีอาสา เเละทรูอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาเเละปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองยายสุ่น

💪😍 รวมพลังซีพีอาสา และทรูอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองยายสุ่น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - คุณศักดิ์ชัย บุญมา ร

Read More

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังภาคี 6 องค์กรขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดล”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังภาคี 6 องค์กรขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดล” ต่อเนื่อง เสริมพลังชุมชน สร้างป่า สร้างรายได้ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ

Read More

Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน ร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่ม โมเดล ระหว่าง วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562

Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน ร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่ม โมเดล ระหว่าง วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะเดินท

Read More

ประชุมหารือโครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรฯ ประจำปี 2563

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - ประชุมหารือการจัดโครงการค่ายเยาวชนฯ ประจำปี 2563 ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร้อมกับภาคีเครือข่ายทั้งห

Read More

รวมพลังซีพีอาสาและทรูอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองยายสุ่น

13 พฤศจิกายน 2562 - กรุงเทพมหานคร โดย นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการและนายอนุชิต พิพิธกุล ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โ

Read More

กำหนดพื้นที่แปลงทดสอบปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์

Update โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ทีมเหนือ 3 ลงพื้นที่แปลงนาพบเกษตรกรเพื่อชี้จุดกำหนดพื้นที่ สำหรับวางแผนการเตรี

Read More

Update: โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ บ.นาบง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

วันที่ 11 พ.ย. 62 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปลูกกาแฟ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมติดตาม เพื่อประเมินการเจริญเติบโตกาแฟในแต่ละรุ่น ถ่ายทอดความ

Read More