รวมพลังซีพีอาสา เเละทรูอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาเเละปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองยายสุ่น

💪😍 รวมพลังซีพีอาสา และทรูอาสา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองยายสุ่น เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - คุณศักดิ์ชัย บุญมา ร

Read More

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังภาคี 6 องค์กรขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดล”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังภาคี 6 องค์กรขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดล” ต่อเนื่อง เสริมพลังชุมชน สร้างป่า สร้างรายได้ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ

Read More

เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำร่องฟื้นฟูป่าน่าน

คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับก

Read More