เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังภาคี 6 องค์กรขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดล”

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ผนึกกำลังภาคี 6 องค์กรขับเคลื่อน “แม่แจ่มโมเดล” ต่อเนื่อง เสริมพลังชุมชน สร้างป่า สร้างรายได้ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟ

Read More

เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนการดำเนินงาน สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ

5 พฤศจิกายน 2562 : สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ จัดการประชุมสัญจร ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ได้รับเกียรติจาก คุณภาษเดช หงส์รดาร

Read More

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ถวายรถโรงเรียน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถโรงเรียน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่

Read More

วางศิลาฤกษ์สำนักงาน ด้านความยั่งยืน

วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ จ.น่าน – เครือเจริญโภคภัณฑ์เดินหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเต็มพิกัด สร้าง “สำนักงานด้านความยั่งยืน” แห่งแรก ประเดิมที่

Read More

คณะกระทรวง พม. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน

คณะทำงานกระทรวง พม. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน โครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า เป็นโครงการที่รเริ่มดำเนินการโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับ

Read More