สรุปการลงพื้นที่ workshop โครงการทุเรียน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ วันที่ 8 พย 62

ผู้เข้าร่วม มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ท่านประสิทธิ์ ที่ปรึกษาปิดทอง, ผอ.การันย์, และจนท.ปิดทอง/อสพ  รวม 50 คน

Read More

สรุปการประชุมเรื่อง “นกแก๊ก” CPLI (การปลูกต้นไม้และโพรงรังเทียม) 4.10.62

ผู้เข้าร่วมประชุม 1คุณจอมกิตติ CP 2คุณสายวรุฬ CP 3คุณหลิน MQDC 4คุณภูริพัฒน์ CPS ทั่วไป : update จำนวนนกเหงือก จากที่คุณหลินและทีมผู้เชี่ยวชาญได้

Read More

สรุปประชุมเรื่องการพัฒนาคลองยายสุ่น วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง

ผู้เข้าร่วมประชุม คุณอนุสรณ์ พุ่มพวง หัวหน้าฝ่ายโยธา สนง.เขตห้วยขวาง คุณสุริยะ (ผู้แทนท่านรองผู้ว่ากทม. ศักดิ์ชัย ) คุณจอมกิตติ คณะทำงาน คุณวรัญญา ค

Read More