กำหนดพื้นที่เพื่อวางแผนพบเกษตรกรที่สนใจปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์

โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ทีมเหนือ 3 ร่วมหารือกับ จนท.รจร. และ อสพ. เพื่อเลือกพื้นที่เป้าหมายการปลูกพืชหลังนาท

Read More

กำหนดพื้นที่แปลงทดสอบปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์

Update โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ทีมเหนือ 3 ลงพื้นที่แปลงนาพบเกษตรกรเพื่อชี้จุดกำหนดพื้นที่ สำหรับวางแผนการเตรี

Read More

สำรวจแปลงนาเพื่อวางแผนเพาะปลูกพืชหลังนา

Update โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ทีมฝ่ายโครงการพิเศษได้เชิญ CPP โดยมี คุณคณาวัธ พุทธสอน จนท.ฝ่ายส่งเสริมการปลู

Read More

สำรวจพื้นที่หลังนาเพื่อปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์

Update โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน วันที่ 30 ตุลาคม 2562 หลังจากการประชุมเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ เรื่องวางแผนภายใน สำหรับเตรียมงานรับเสด็

Read More

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

Update โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน วันที่ 25 ตุลาคม 2562 ทีมเหนือ3 ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรายงานโครงการร้อยใจรักษ์ ให้นายเจริญ

Read More

เก็บผลผลิตแปลงนาทดสอบข้าวเปลือกคุณภาพ ข้าวเหนียว CP888 และข้าวจ้าว อิโต (พันธุ์ท้องถิ่น)

Update โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ทีมเหนือ3 ร่วมกับ CPS ได้ทำการนัดหมายเกษตรเพื่อทำการเกี่ยวข้าวตามกำหนดครบ 125 วัน ซึ่ง

Read More

โครงการร้อยใจรักษ์

Update โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ทีมเหนือ3 ในวันนี้ ยังคงทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสาน บ.เบสท์ ฟรุ๊ต จำกัด เพื่อขอรับเปล

Read More

โครงการร้อยใจรักษ์

Update โครงการร้อยใจรักษ์_ห้วยส้าน วันที่ 27 กันยายน 2562 วันนี้มีโอกาสเข้าร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน ในการเยื

Read More