Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน ร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่ม โมเดล ระหว่าง วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562

Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 กิจกรรมศึกษาดูงาน ร่วมกับคณะทำงานแม่แจ่ม โมเดล ระหว่าง วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 โดยมีคณะเดินท

Read More

Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 ( SE เเม่เเจ่ม )พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วัน ศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ หารือร่วมกับทีม SE เเละคุณสมเกียรติ มีธรรม เพื่อสรุปในเรื่องของการดำเนินงา

Read More

โครงการเกษตรยั่งยืน เเม่วากโมเดล (แปลงเกษตรอินทรีย์ บ้านเเม่วาก)

Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วัน อังคาร ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งย

Read More

โครงการเกษตรยั่งยืน เเม่วากโมเดล (ปลูกพืชทางเลือก กาแฟ)

Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วัน อาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่ง

Read More

โครงการเกษตรยั่งยืน เเม่วากโมเดล (แปลงเกษตรอินทรีย์ บ้านเเม่วาก)

Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ วัน ศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งย

Read More

โครงการเกษตรยั่งยืน เเม่วากโมเดล (ปรับเปลี่ยนปลูกพืชทางเลือก กาแฟ) วัน พุธ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562

Update : การปฏิบัติงาน กลุ่มงานภาคเหนือ 2 พื้นที่ปฏิบัติงาน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่พัฒนาความยั่งยืนภาครัฐลงพื้นที่บ้านเเม่วาก ติดตา

Read More

ฝ่ายฟื้นฟูป่าและปกป้องระบบนิเวศ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฟื้นฟูป่าและปกป้องระบบนิเวศ กลุ่มงานภาคเหนือ 2 เข้าร่วมประชุมวางแผนการในการจัดกิจกรรม “แม่แจ่ม กรีนมิวสิค ปีที่ 3 “ ณ ร้านกาแฟแจ่มจริง

Read More