โครงการขยายพื้นที่ลุ่มน้ำวัง บ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Update : รายงานความคืบหน้า กลุ่มงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เหนือ 2 (ปิง วัง ยม) วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่ทีมงานพัฒนาความยั่งยืนภ

Read More

โครงการขยายพื้นที่ลุ่มน้ำวัง บ้านเลาสู ต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

Update : รายงานความคืบหน้า กลุ่มงานด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เหนือ 2 (ปิง วัง ยม) วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมีภารกิจหลัก 2 เรื่องดังน

Read More