Update: โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ บ.นาบง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

วันที่ 11 พ.ย. 62 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการปลูกกาแฟ โดยมีผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านร่วมติดตาม เพื่อประเมินการเจริญเติบโตกาแฟในแต่ละรุ่น ถ่ายทอดความ

Read More

Update: งานเรื่องชา แปลงปลูก และโรงแปรรูป ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

วันที่ 8 พ.ย. 62 ร่วมกับนายรุ่งโรจน์ ก๋าวงศ์ (หัวหน้าศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) และนายบุญมี นรินทร์ (เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมเกษตรน่าน) ปรึกษาหารือด้านกา

Read More

Update: งานเรื่องชา แปลงปลูก และโรงแปรรูป ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา _07.10.62

ด้านการผลิตชาต้นน้ำลงพื้นที่แปลงเกษตรกร 3 ราย แนะนำวิธีการจัดการแปลงด้านการตัดแต่งกิ่ง การกำจัดวัชพืช และการจัดการเก็บเกี่ยวยอดชา โดยเน้นเรื่องการตัด

Read More

งานเรื่องชา แปลงปลูก และโรงแปรรูป ณ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

รับซื้อยอดชาจากเกษตรกร วันที่​ 2 ก.ย.​ 62​ เก็บเกี่ยวยอดชาในแปลงเกษตรกร​ 9​ ราย​ และแปลงสาธิต​ 1 แปลง​ ได้ผลผลิต​รวม​ 80​ กก.​ เป็นรายได้​ 9600 บา

Read More