Update งานโรงแปรรูป 14/11/62

-วันนี้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างโรงแปรรูปได้เข้ามาทำการแก้ไขป้ายด้านหน้าโรงแปรรูป -จ้างชาวบ้านให้มาช่วยขุดหลุมที่จะทำการปลูกกาแฟในแปลงสาธิตจำนวน 208 หลุม

Read More

update งานสบขุ่น เรื่องการเตรียมพื้นที่รับแขก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ลงติดตามแปลงเกษตรกร นายสามารถ ไชยวงค์ เตียมพื้นที่รอต้อนรับผู้เยี้ยมชมแปลงเกษตรกรตัวอย่าง สิ่งที่ต้องเตรียมดังนี้ ที่นั่งบนกระท้อม ทำเสร็จแล้วต้นไ

Read More

Update การรับซื้อผลผลิตโครงการสร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น(กาแฟ) (ครั้งที่ 15) วันที่ 11/11/2562

ข้อมูลด้านการรับซื้อวัตถุดิบเข้าโรงแปรรูป [การรับซื้อเพื่อนำไปแปรรูปฯ และจำหน่าย] ปริมาณ นน.กาแฟเชอรี่ ณ วันที่ 11/11/62 ได้น้ำหนัก ผลรวม 278.9

Read More

การก่อสร้างโรงแปรรูปวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น

ในวันนี้ได้ทำการปรับระดับของพื้นดินและนำโครงเหล็กของพื้นถนนไปติดตั้งเพื่อทำการเทพื้นถนนด้านหน้าตัวอาคารช่างไฟฟ้าได้ทำการติดตั้งไฟส่องสว่างด้านข้างตัว

Read More

เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำร่องฟื้นฟูป่าน่าน

คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความสำคัญกับก

Read More

ทีมวิจัย ม.จุฬาฯ ลงพื้นที่เก็บข้อมูล GIS รายแปลงเกษตรกรบ้านสบขุ่น

เมื่อวันที่ 4-10-62 วิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้ ให้การต้อนรับ คณะผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ปั้นบำรุงกิจ หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์ และนิสิต

Read More

Update การรับซื้อกาแฟของเกษตรกร

Update การดำเนินงานรับซื้อกาแฟเชอรี่สด ประจำวันที่ 2/ต.ค./2562 (1) ทำกับรับซื้อและผ่านกระบวนการคัดแยกผลจม-ลอย ณ. บ้านของประธานวิสาหกิจฯ (2) ทำการสีกะ

Read More

งานโรงแปรรูปวิสาหกิจสร้างป่าสร้างรายได้บ้านสบขุ่น

ในวันนี้ได้ทำการขึ้นโครงเหล็กของพื้นถนนด้านหน้าอาคารเพื่อรอการติดตั้งและการเทพื้นถนนช่างไฟฟ้าได้ทำการเดินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและทำการต่อสายไฟฟ้าจากตู้

Read More

Updaet งานสบขุ่นการถ่ายทำ

1.ทีม Multimedia Production ลงพื้นที่เก็บภาพนิ่งและบินโดรนถ่ายVDO แปลงเกษตรกร นางวรัญญา ธรรมลังกา เกษตรกรรุ่นที่ 1/2559 จำนวน 2 แปลง นางวัรญาญ

Read More