งานสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม

เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ วันที่ 23 กันยายน 2562 ณ พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

Read More