กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิด

Read More

กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 ในวันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1  วันเสาร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 รายงานจากพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิด

Read More

กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 7 ตุลาคม 2562 รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ 1.กลุ่มงานพืชผักตลอดปี (

Read More

กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2562 รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 5 ตุลาคม 2562 รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ 1.กลุ่มงานพืชผักตลอดปี ( เกษต

Read More

Team D อีสาน 1

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ 1.กลุ่มงานพืชผักตลอดปี ( เก

Read More

Team D อีสาน 1

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2562 รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ 1.กลุ่มงานหนุ่นเสริม เรื่

Read More

Team D

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 30 กันยายน 62 รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ 1.กลุ่มงานพืชผักตลอดปี (

Read More

กิจกรรม Team D

Update: กลุ่มงาน Team D อีสาน 1 วันที่ 26 กันยายน 62 รายงานจากพื้นที่ จ.ขอนแก่น พื้นที่ร่วมงาน สถาบันฯปิดทองหลังพระฯ 1.กลุ่มงานพืชผักตลอดปี (

Read More